dr. Györkös József


Tudományterület: természettudományok és technika
Szakterület: számítástechnika és informatika, médiakommunikáció
Munkahely: a Maribori Egyetem Elektrotechnikai, Számítástechnikai és Informatikai Kara rendes tanára

jozsef.gyorkos@uni-mb.si

Györkös József 1961. április 18-án született Mariborban. Ifjú éveit Lendván töltötte, középiskolai és egyetemi tanulmányait Mariborban folytatta. Elektortechnikai mérnöki diplomával (1985) a számítástechnika és informatika területére szakosodott. 1989-ben a szoftverfejlesztés módszertana témakörben mesteri, majd 1992-ben doktori fokozatot szerzett. Dolgozatának címe: Prediktivna ocena razvoja informacijskega sistema (Az információs rendszer fejlődésének előrejelzése). Legjelesebb publikációi posztdoktori tanulmányai időszakában születtek, melynek egy részét vendéghallgatóként a finnországi Tamperei Egyetemen, és a németországi Marburgi és Konstanzi Egyetemen töltötte. Munkássága fontos időszaka a Klagenfurti Egyetemmel folytatott együttműködése idejére, a kilencvenes évek végére tehető, amikor társzerkesztője volt néhány, az információs rendszerek újratervezésével kapcsolatos kiadványnak (Springer Verlag). Györkös József 1997-ben az Elektrotechnikai, Számítástechnikai és Informatikai Karon megalapította a számítógép által közvetített kommunikáció laboratóriumát, amely fokozatosan átirányult a szoftvertervezésről és minőségirányítási rendszerekről a számítógép által közvetített kommunikáció interdiszciplináris területére. Ebben az időszakban Györkös átvállalta az új médiakommunikáció multidiszciplináris képzési program elkészítésének koordinálását, amely ötvözi az internet fejlesztésére vonatkozó technológiai tudást az éppen e technológia fejlődése következtében változó médiagyakorlat tartalmi elemeivel. A sikeres akkreditálást követően az informatikai képzési programon tartott előadásait továbbfejlesztette a médiakommunikáció terén végzett pedagógiai munkával. Rendes tanárrá 2002-ben magtartott nyilvános előadása után habilitálták. Az Európai Unió 6. Kutatási Keretprogramjában projektértékelőként közreműködött. A bibliográfiájában szerepel, hogy részt vett alapvető kutatási projektekben, gazdasági alkalmazott projektekben és európai uniós keretprogramokban. Györkös József két mandátumban politikai szerepet is vállalt, mégpedig államtitkárként és miniszterhelyettesként, mindkét esetben olyan területen, amely szorosan kötődött a szakmájához. Első államtitkári mandátumában (2001–2004) az Információs Társadalom Minisztériumában tevékenykedett. Ez az időszak azért volt jelentős, mert ekkor lépett Szlovénia az információs és kommunikációs magas technológia útjára és ekkor folyt az Európai Unióhoz való csatlakozás (2004) utáni jogharmonizáció. Második mandátumában (2008–2011) Györkös a felsőoktatás, tudomány és technológia terén dolgozott, és külön említést érdemel a hozzájárulása a felsőoktatási intézmények stabilabb finanszírozásához, valamint intenzív nemzetközi szerepvállalása a tudomány és technológia terén a gazdasági diplomácia keretében.

Györkös József jelenleg a Maribori Egyetem rendes tanára, Mariborban él és az informatika és kommunikációs technológia, valamint a médiakommunikáció képzési programok keretében tart előadásokat.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi, valamint egyéb munkássága:

  • Measurements in software requirements specification process. IEEE Microprocessing and microprogramming Journal, 40. évf., 1994.
  • Improving the transparency of the software product evaluation in the information system development process. Contemporary applications and research issues in industrial product modelling, (Vaasan yliopiston julkaisuja, 60). Vaasa: Vaasan yilopisto, 2000, 61–80. Társszerzők: Krisper, M. és Jurič, M. B.
  • An alternative sorting procedure for interactive group decision support based on the pseudo-criterion concept. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2003, 1. évf., 4. sz. 66–71. Társszerzők: Bregar, A. és Rozman I. 
  • Közreműködött a Nemzeti felsőoktatási program és a Kutatási és innovációs stratégia kidolgozásában a 2011-től 2020-ig terjedő időszakra.
  • Közreműködött az elektronikus kommunikáció, a digitális műsorszórás, a felsőoktatás, a tudomány és technológia területére vonatkozó jogszabályok kidolgozásában.

Utolsó módosítás: 2015-11-19 14:04:53