dr. Kaszás Gizella


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: pszichológia
Munkahely: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

csente5@freemail.hu

Dr. Kaszás Gizella 1957. július 28-án született Petesházán. Az általános iskola első két osztályát Dobronakon, a többit Lendván végezte el. 1976-ban a muraszombati gimnáziumban érettségizett, majd ugyanabban az évben felvételt nyert a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakára, ahol 1981-ben jeles eredménnyel pszichológus diplomát szerzett. 1989-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem pszichológia szakán summa cum laude eredménnyel megvédte a doktori disszertációját. Témája: Párkapcsolati diagnosztika közös Rorschach próbával. Jelenlegi munkahelyén kívül, melyet 2005-tő tölt be, pszichológusként a Debreceni Városi Kórház Rendelőintézetében (1981–1984), a Nagykanizsai Városi Kórház Pszichiátriai Osztályán (1984–1987), majd a Családsegítő Központban (1987–1989) is dolgozott. 1989 és 1997 között a Családsegítő Központ, majd 1997-től a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója. Szakterületét tekintve szakpszichológus, pszichoterapeuta, rendelkezik a TSTA „101” (tranzakcióanalízis) tanúsítvánnyal, és elvégezte az „Euritmia” terápiás képzést. Számos magyarországi és több külföldi tanulmányúton és kongresszuson vett részt, előadásainak száma végtelen. Magyarország-szerte több helyen oktatott, tréningeket, továbbképzéseket tartott, szupervíziót végzett. Tagja a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének, a Magyar Pszichológus Kamarának, az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálatnak, a Pszichiátriai Társaságnak és a Szociálpszichiátriai Társaságnak. Szerepet vállalt a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnökségi tagjaként és az ÁNTSZ Zala Megyei Szakfelügyelőségénél. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szociális szakképzés szakértője és a nyugat-dunántúli régió regionális klinikai szakpszichológus szakfelügyelője is volt. 1994-ben átvehette a Népjóléti Minisztérium kitüntetését, a Pro Caritate Díjat, 2007-ben pedig a Zala Megyei Közgyűlés „Zala Megye szociális gondoskodásáért és gyermekvédelméért” kitüntetését. Nagykanizsán él.

Legfontosabb szakmai előadásai:

  • Bagdy E., Kaszás G., Ruskó Gy.: The application of the interactive Rorschach experiment (IRE) in a diagnostical study of interpersonalrelationship. Nemzetközi Pszichiátriai Szövetség Regionális Kongresszusa, Budapest, 1987. november 13–15.
  • Beziehungs- und Symptombildende Kennzeichen in der Relaxation eines Patienten mit Herzneurose. (Erster Eurpaischer Kongress für Psychtherapeutsche Relaxation).
  • Kapcsolati és tünetképző dinamika jellegzetességek egy szívneurotikus páciensnél. A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusa. Budapest, 1991. május 30. – június 01.
  • E. Bagdy, Dr. G. Kaszás, H. Kóta, Dr. E. Safir: Hungary, 2 nd European Congress of Psychology. Második Európai Pszichológus Kongresszus.
  • Származási identitásválság terápiás tanulságai. Magyar Pszichológus Nagygyűlés. Országos Pszichológus Kongresszus Budapest, 1992. augusztus 31.–szeptember 02.
  • A segítő beszélgetés lélektana. Népjóléti Minisztérium, „Kistelepüléseken dolgozó családgondozók szakmai továbbképzése.” Salgótarján, 1993. november 12.

Utolsó módosítás: 2015-11-19 14:21:55