dr. Gizella Kaszás

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: psihologija
Delovno mesto: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (Center za pomoč družinam in otrokom)

csente5@freemail.hu

Dr. Gizella Kaszás se je rodila 28. julija 1957 v Petišovcih. Prva dva razreda osnovne šole je končala v Dobrovniku, ostale pa v Lendavi. Leta 1976 je končala gimnazijo v Murski Soboti, še isto leto je bila sprejeta na Filozofsko fakulteto Univerze Lajosa Kossutha v Debrecenu, kjer je študirala psihologijo. Diplomirala je leta 1981 z odličnim uspehom. Leta 1989 je na Univerzi Lajosa Kossutha v Debrecenu summa cum laude zagovarjala doktorsko disertacijo iz psihologije z naslovom Párkapcsolati diagnosztika közös Rorschach próbával (Diagnostika partnerskega razmerja s skupnim Rorschachovim testom). Razen na sedanjem delovnem mestu, kjer je zaposlena od leta 2005, je delala kot psihologinja v Mestni bolnišnici v Debrecenu (1981–1984), na Oddelku za psihiatrijo Mestne bolnišnice v Nagykanizsi (1984–1987 in na Centru za pomoč družinam (1987–1989). Med leti 1989 in 1997 je bila direktorica Centra za pomoč družinam, od leta 1997 pa je direktorica Centra za pomoč družinam in otrokom. Njeno znanstveno področje je psihologija, je psihoterapevtka in ima certifikat iz transakcijske analize (TSTA 101), opravila pa je še terapevtsko izobraževanje iz evritmije. Sodelovala je na številnih izobraževanjih in kongresih na Madžarskem in v tujini, število njenih predavanj je izredno veliko. V številnih krajih na Madžarskem je sodelovala na izobraževanjih in izpopolnjevanjih, vodila treninge in opravljala supervizije. Je članica Madžarskega državnega društva služb za pomoč družinam in otrokom, Madžarske psihološke zbornice, Telefonske službe za klic v duševni stiski SOS, Psihiatričnega društva in Socialnopsihiatričnega društva. Je članica predsedstva Madžarskega državnega društva služb za pomoč družinam in otrokom in funkcionarka Zalskega županijskega inšpektorata Zavoda za zdravstveno varstvo (ÁNTSZ). Bila je strokovnjakinja za socialno izobraževanje Ministrstva za zdravje, socialne zadeve in družino in inšpektorica za regijsko klinično psihologijo Zahodnodonavske regije na Madžarskem. Leta 1994 je prejela priznanje ministra za zdravje in socialne zadeve Pro Caritate, leta 2007 pa priznanje Skupščine Zalske županije za socialno skrb in zaščito otrok v Zalski županiji. Živi v Nagykanizsi.

Najpomembnejša predavanja:

  • Bagdy, E., Kaszás, G., Ruskó, Gy.: The application of the interactive Rorschach experiment (IRE) in a diagnostical study of interpersonalrelationship. Nemzetközi Pszichiátriai Szövetség Regionális Kongresszusa, Budimpešta, 13.–15. nov. 1987.
  • Beziehungs- und Symptombildende Kennzeichen in der Relaxation eines Patienten mit Herzneurose. (Erster Eurpaischer Kongress für Psychtherapeutsche Relaxation).
  • Kapcsolati és tünetképző dinamika jellegzetességek egy szívneurotikus páciensnél. A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusa. Budimpešta, 30. maj–1. junij 1991.
  • Bagdy, E., Dr. Kaszás, G., Kóta, H., Dr. Safir, E.: Hungary, 2 nd European Congress of Psychology. Második Európai Pszichológus Kongresszus.
  • Származási identitásválság terápiás tanulságai. Magyar Pszichológus Nagygyűlés. Országos Pszichológus Kongresszus Budimpešta, 31. avg.–2. sept. 1992.
  • A segítő beszélgetés lélektana. Népjóléti Minisztérium, „Kistelepüléseken dolgozó családgondozók szakmai továbbképzése.” Salgótarján, 12. nov. 1993.

Zadnja sprememba: 19. 11. 2015 14:24:14