dr. Gorazd Sobočan

Znanstvena veda: tehnika
Znanstveno področje: kemijsko inženirstvo
Delovno mesto: Ekosystem d. o. o

gorazd@ekosystem.si

Gorazd Sobočan se je rodil 28. maja 1971 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Lendavi, srednjo šolo pa v Murski Soboti. Diplomiral je leta 1996 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (Analiza vpliva hidravličnih motenj v cevnih sistemih). Pridobil si je naziv univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je leta 1999 magistriral (Optimiranje integrirane mreže destilacijskih kolon) in leta 2002 še doktoriral z disertacijo Sinteza in dinamično obnašanje integrirane mreže destilacijskih kolon. Od leta 1996 do 2002 je bil zaposlen na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru kot mladi raziskovalec. Od leta 2002 do leta 2004 je delal v banki Raiffeisen Bank v Mariboru. Leta 2004 se je zaposlil v podjetju Ekosystem d. o. o. kot sistemski inženir. Od leta 2006 je vodja kakovosti v istem podjetju. Zadolžen je za vzdrževanje sistema kakovosti, saj je podjetje akreditirano kot laboratorij za meritve hrupa v okolju, emisije snovi v zrak, za meritve elektromagnetnega sevanja in akustike ter kot kontrolni organ za pregled dvigal. Je član Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU) in Slovenskega kemijskega društva. Živi v Spodnjih Hočah.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Sobočan, Gorazd, Glavič, Peter: A new method for studying thermally integrated distillation sequences. V: Fonyó, Zsolt (ur.), Rév, Endre (ur.): European symposium on computer aided process engineering - 9 [also] ESCAPE-9, May 31–June 2, 1999, Budapest, Hungary: proceedings of the European symposium, (Computers & Chemical Engineering, vol. 23, Suppl. ). [S.l.]: Pergamon, 1999. S900–S902.
  • Sobočan, Gorazd, Glavič, Peter: Heuristic rules in the studies of thermally integrated distillation sequences. hem. tehnol. Maked. = Bull. chem. technol. Macedonia, (Documenta chemica Yugoslavica), 1999, 2/18. 117–126.
  • Sobočan, Gorazd, Glavič, Peter: Optimization of ethanol fermentation process design. therm. eng.. [Print ed.], apr. 2000, 20/6. 529–543.
  • Sobočan, Gorazd, Glavič, Peter: A simple synthesis method for studying thermally integrated distillation sequences. j. chem. eng., oktober 2000, 78/5. 908–916.
  • Sobočan, Gorazd, Glavič, Peter: A simple method for systematic synthesis of thermally integrated distillation sequences. eng. j. 1996. [Print ed.], oktober 2002, 89/1–3. 155–172.

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 10:13:24