dr. Göncz László


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: történelem
Munkahely: A Szlovén Köztársaság Országgyűlése

laszlo.goncz@dz-rs.si

Göncz László 1960. április 13-án született Muraszombatban. Hosszúfaluban nőtt fel. Az általános iskolát és a közgazdasági középiskolát Lendván végezte el. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem-művelődésszervező szakán szerzett diplomát. Posztgraduális képzésre a Pécsi Tudományegyetemre iratkozott, ahol hat szemeszter után történelem szakon szerzett tanári oklevelet (A Lendva-vidék története 1920-ig). Ezt követően ugyanebben az oktatási intézményben bekapcsolódott a Történelem Doktori Programba, melyet hat szemeszter után sikeresen elvégzett. A következő években befejezte doktori disszertációját és 2001-ben doktorált (A muravidéki magyarság története 1919–1941).

Tudományos munkája az újabb kori magyar és közép-európai történelem kutatását öleli fel. Elsősorban a 20. századi közép-európai kisebbségi kérdéskörrel foglalkozik, valamint a muravidéki magyarok és a Muravidék 19. és 20. századi történelmével. 1986-tól a Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Érdekközösség keretében művelődésszervezőként, majd a Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség titkáraként dolgozott. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 1994. évi megalakulásától három mandátum leteltéig, 2008-ig az említett közintézmény igazgatója volt. A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság megalakulásakor, 2002-ben elnöknek választották meg. Ezt a tisztséget 2006 végéig töltötte be.

A 2008. évi parlamenti választásokon a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjévé választották.

A kultúra terén végzett eredményes tevékenységéért és a muravidéki magyarok nemzeti öntudatának megőrzéséért 1992-ben Budapesten rangos elismerésben, Berzsenyi-díjban részesült. A határ menti irodalmi és kulturális együttműködés ösztönzéséért és szervezéséért 1998-ban Szombathelyen Pável Ágoston Emlékérmet vehetett át. Két évvel később a sokoldalú kulturális és alkotó munkájáért Zala Megye Kultúrájáért díjban részesítették. 2002-ben tudományos munkájáért és a kutatómunka szervezéséért a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága kitüntetésében részesült. A következő évben a Vasi Szemle tudományos folyóirat egy tanulmányát választotta a 2001–2002-es év legjobb szakmai publikációjának. Ugyanebben az évben a neves magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki. A Magyar Tudományos Akadémia 2006-ban tudományos munkájáért rangos szakmai elismerésben részesítette. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja.

Göncz László az irodalom terén is tevékeny, két regény és egy verseskötet szerzője. Hosszúfaluban él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Fejezetek Lendva történetéből. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 1997.
  • A muravidéki magyarság 1918–1941. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2001.
  • Madžari. Kratka zgodovina Madžarov. Založba Franc-Franc, Muraszombat, 2004.
  • Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941–1945. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2006.
  • Egy peremvidék hírmondói. Mura menti életképek a 20. század első feléből. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi konferencia, Budapest, 2006.

Utolsó módosítás: 2015-11-19 13:22:21