Ajánlott könyv

Gary Chapman

A jól működő család 5 jellemzője

A család egy több emberből álló közösség. Szerető családot nem tud létrehozni csak egy ember és nincs olyan társadalom, amelyben ne létezne a család fogalma. Az elmúlt években, évtizedekben nagyon megváltozott körülöttünk a világ, ami megváltoztatta a család szerepét is. A nyugati világban fontosabbak az anyagi javak, mint az emberek közötti kapcsolatok. Gary Chapman szerint egyre több van olyan könyvekből, amelyek a diszfunkcionális családok gondjairól szólnak, viszont véleménye szerint nincs olyan könyv, amelyik a harmonikus család fogalmával foglalkozna. Ez ösztönözte A jól működő család 5 jellemzője című könyvének megírására. A könyv öt részből áll, mindegyik a szerető család jellemzőinek egyikével foglalkozik – szolgálatkészség, a házasság meghittsége, szeretetteljes nevelés, a határok kijelölése és a szülők tisztelete, a férj mint szerető családfő. Mindegyik rész végén gyakorlati feladatok találhatók, amelyeket családunk mindennapi élete során alkalmazhatunk. Chapman a könyvvel megmutatja nekünk, hogy milyen fontos egy család életében a szolgálatkészség, egymás tisztelete, megbecsülése, bátorítása és a szeretet.