Ajánlott könyv

Perlai Rezsőné

Erkölcsi nevelés az óvodában: az óvodáskor viselkedéskultúrája

Minden társadalomnak vannak bizonyos erkölcsi normái. Az erkölcsi nevelés fontos szerepet játszik a karakter és a személyiség kialakulásában. Az erkölcsi fejlődés során a gyerek sok olyan tudást és tapasztalatot szerez, amelyek biztosítják számára, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedjen. Az egyén és a társadalom életéhez elengedhetetlen, hogy létezzenek szabályok és előírások az emberi kapcsolatokról, arról, hogy milyen viselkedés kívánatos, mi az, ami nem kívánatos, illetve tiltott… Hogyan lehet a gyereket arra nevelni, hogy független, magabiztos felnőtté váljék? Erre és számos más kérdésre választ kaphatunk Perlai Rezsőné Az óvodáskor viselkedéskultúrája című könyvéből, amelyben több témakört dolgoz fel: társadalom és nevelés; érzelmek, motívumok a szocializációban; szerep és viselkedés; jellem és viselkedés; szokások a gyermeki jellem formálásában; játékok a jellemnevelésben; irodalom és kulturált viselkedés stb.