Ajánlott könyv

Thomas Piketty

A tőke a 21. században

Piketty azt a tézist állítja fel, hogy a társadalmi egyenlőtlenség és a növekvő szociális különbségek az emberek között különböző gazdasági és társadalmi válságokig vezetnek. Tézisét tizenöt éves kutatásainak eredményeivel támasztja alá, amelyek az elmúlt háromszáz évre és több mint húsz országra vonatkozó adatokat tartalmaznak, ezek alapján mutatja be a társadalmi egyenlőtlenségek hosszú mintázatát. Ez a monumentális könyv, amely olvasható és érthető nyelven íródott, elindított egy globális vitát a kapitalizmus szociális, politikai és gazdasági instabilitásáról és a közgazdaságtan mint tudományág rossz irányú fejlődésének következményeiről. Bár a könyv több mint két évszázadot ölel fel, nem tekinthető máshogy, mint válaszként az elmúlt évek globális gazdasági és pénzügyi válságára, a szociális nyomorra. Piketty továbbá azt állítja, hogy a kapitalizmus fő problémája az egyre növekvő jólét, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek kialakulására való hajlama, viszont a társadalmi válságokat szerinte meg lehetne oldani, ha lenne ehhez megfelelő politikai akarat.