Álláshirdetés nyilvános közzététele: »KÖNYVTÁROS« (f/n) (a munkahely kódja: G026023)

A Munkaviszonyokról szóló törvény 25. szakaszának alapján (A SZK. Hiv. L., 21/13, 78/13 – jav., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 és 54/22 – ZUPŠ-1; a folytatásban: ZDR-1), valamint a 2023. 4. 5-i A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében, valamint annak 2023. 9. 29-i változatának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet szakmai munkakör betöltésére.

»KÖNYVTÁROS« (f/n)
(a munkahely kódja: G026023)
meghatározott időre, betegszabadság helyettesítése

A kiírt pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek eleget kell tenniük:

 • társadalomtudományi vagy humanisztikai fősikolai (VI.) fokú főiskolai végzettség,
 • sikeresen teljesített könyvtárosi szakvizsga,
 • „B” kategóriájú vezetői engedély,
 • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • számítógépes programok és a COBISS-rendszer ismerete.

Az idegen nyelvek ismerete és kommunikációs készség is elvárt.

Munkaköri leírás és feladatok:

Az igényes szakmai feladatok ismertetése a felhasználókkal való munka, a könyvtári anyag beszerzése, valamint annak formális és tartalmi feldolgozása területén:

 • kölcsönöz, rendszerezi és a polcokra helyezi el a könyvtári anyagot,
 • tájékoztatást ad a felhasználóknak a könyvtári anyagról és az anyagból - személyesen, telefonon vagy elektronikus úton,
 • tanácsot ad a felhasználóknak az információs források használatában, valamint az anyagok megtalálásában és kölcsönzésében,
 • előkészíti és megvalósítja a felhasználókkal való munkavégzés különböző formáit,
 • tanácsot ad a felhasználóknak az információs források használatában, valamint az anyagok megtalálásában és kölcsönzésében,
 • előkészíti és megvalósítja a felhasználókkal való munkavégzés különböző formáit,
 • a könyvtári anyag beszerzése, a felhasználók igényeinek megfigyelése és elemzése,
 • könyvtári anyagok selejtezését készíti és kivitelezi,
 • folyamatos kiadványok készitése bekötésre és azok a jogszabályoknak és szakmának megfelelő archiválása,
 • könyvtárközi kölcsönzés ellátása,
 • segítséget nyújt a felhasználóknak az információs források használatánál, és az anyag keresésénél,
 • közreműködik a könyvtári anyagok beszerzésében,
 • részt vesz felhasználói információs tréningen,
 • figyelemmel kíséri és felhasználja a szakmai területen megvalósuló innovációkat,
 • átveszi, nyilvántartja és válogatja az adományozott könyvtári anyagokat,
 • naponta bezárja a pénztárgépet és befizeti a bevételt,
 • szükség esetén az anyagot felkutatja, felkutatásában tanácsot ad és kölcsönöz,
 • feldolgozza a könyvtári anyagokat: katalógusokat készít, osztályoz és leltároz (rekordokat vesz át/vagy készít),
 • feldolgozza a sorozatos kiadványokat: katalógusokat, osztályozókat és leltárakat,
 • soros kiadványokat készít bekötésre, és a terv szerint archiválja a soros kiadványokat,
 • beszerzi a könyvtári anyagokat, figyelemmel kíséri és elemzi a felhasználók könyvtári anyagok iránti igényét (válogatás, rendelés, hirdetés),
 • segítséget nyújt a felhasználóknak az információs források használatában és az anyagok keresésében,
 • figyelemmel kíséri a felhasználók könyvtári anyagok iránti igényét,
 • figyelemmel kíséri a könyvújításokat és tájékoztatja azokról a kollégákat,
 • összeállítja és szerkeszti a könyvtári anyagokat,
 • szakmai könyvkiállításokat készít,
 • egyéb olyan feladatokat, amelyeket szakértelmének megfelelően felettese (írásbeli vagy szóbeli) utasítása szerint tud ellátni.

Igényes szakmai munkák feladatainak ismertetése a fiatal könyvtárhasználókkal végzett munka területén:

 • bibliopedagógiai munkát végez,
 • figyelemmel kíséri az innovációkat és új, megfelelő munkaformákat vezet be a fiatalokkal,
 • rendezvényeket, tematikus kiállításokat szervez gyerekeknek és fiataloknak,
 • találós kérdéseket, kvízeket ír gyerekeknek és fiataloknak,
 • fiatal felhasználókkal kapcsolatos olvasási projekteket vezet,
 • szervezett könyvtári túrákat tart a fiatal felhasználók számára,
 • együttműködik, szervezi és koordinálja a szakmai munkát más kapcsolódó intézményekkel a fiatal felhasználokkal végzett munka területén (iskola, óvoda, iskolai könyvtár),
 • együttműködik Szlovénia ifjúsági könyvtárosaival,
 • nyilvántartást vezet a fiatal felhasználókkal végzett munkáról.

Egyéb feladatokat lát el az igazgató utasítása szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1.  írásbeli nyilatkozatot és előírt iskolai végzettséget igazoló hiteles okirat fénymásolatát, amelyen fel van tüntetve az iskolai végzettség szintje és területe, valamint a képzés befejezésének dátuma (nap, hónap és év) és az intézmény neve, ahol a vegzettséget megszerezték,
 2. sikeres könyvtáros vizsgát igazoló dokumentum,
 3. „B” kategóriás vezetői engedély igazolása,
 4.  írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát arról, hogy a jelölt aktívan beszéli a szlovén és a magyar nyelvet,
 5. számítógépes programok ismeretét, valamint a COBISS-rendszer ismeretét igazoló irásbeli nyilatkozat és hiteles okirat fénymásolata.

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, amelyben a jelölt felsorolja a formális vegzettségén kívűl megszerzett egyéb ismereteit és készségeit is.

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik, éspedig az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések áttekintése alapján.

A kiválasztott jelölttel a betegszabadság miatt átmenetileg távollévő munkavállaló teljes munkaidőben (40 óra/hét) történő helyettesítésének idejére határozott idejű munkaszerződést kötünk. A kiválasztott jelölt annak a közintézménynek a hivatalos helyiségében vagy más helyiségben fog dolgozni, ahol a közintézmény tevékenységét végzi.

A pályázók a pályázatokat a mellékletekkel együtt zárt borítékban „Nyílvános közzétételre – KÖNYVTÁROS” felírattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), illetve a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 8 napon belül. A judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott pályázat határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adott ajánlott levél időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezését követő nyolc napon belül írásban értesíteni fogjuk a döntésről. A kiválasztási folyamat befejezéśeről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közzétéve.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk dr. Judit Zágorec Csuka-nál kaphatóak, aki a 040-701-515-ös telefonszámon, illetve judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címen érhető el.

Megjegyzés: a hímnemű nyelvtani formában írt jelölt kifejezést semlegesként használják nőkre és férfiakra egyaránt.

Szám: 179/24
Kelt: 2024. 5. 21.

dr. Zágorec-Csuka Judit
igazgató


MELLÉKLET:

Javna_objava_prostega_delovnega_mesta_visjega_knjiznicarja