Álláshirdetés nyilvános közzététele: »TAKARÍTÓNŐ II (« (f/n), a munkahely kódja: J032001

A munkaviszonyokról szóló törvény 25. cikkelyének (az SZK Hiv. L. 21/13, 78/13 – jav., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 és 54/22 – ZUPŠ-1; a továbbiakban: ZDR-1) és a 2023. 4. 5-i, valamint a 2023. 9. 29-i változtatát A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet üres munkakör betöltésére.

»TAKARÍTÓNŐ II (« (f/n)
(a munkahely kódja: J032001)
meghatározott időre

Az üres pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek eleget kell tenniük:

 • általános iskolai végzettség,
 • B kategóriás járművezetői vizsga,
 • 1 év munkatapasztalat.

Munkaköri leírás és feladatok:

 • helyiségek, belső berendezések, munkaeszközök takarítása,
 • takarítás és tereprendezés,
 • padlófelületek folyamatos napi és időszakos általános tisztítása,
 • berendezések és munkafelületek (asztalok, állványok …) tisztítása,
 • bútorok, szaniterek és munkaeszközök folyamatos napi és időszakos általános takarítása,
 • WC takarítás, fertőtlenítés, szappan, WC-papír, törölköző biztosítása,
 • helyiségek szellőztetése,
 • az üvegfelületek alkalmankénti általános mosása,
 • egyéb tárgyak takarítása (kiállítási vitrinek, kiállítási üvegek…),
 • a szemét és hulladék elhelyezése a kijelölt szemétlerakóba,
 • az épületek külső környezetének napi gondozása,
 • cserepes növények ellátása,
 • ügyelve a tisztítószerek ésszerű fogyasztására,
 • épületek előtti hóeltakarítás,
 • rendezvények után a helyiségek takarítása,
 • nyilvános illemhelyek takarítása a lendvai Mlinska utcában,
 • figyelmeztetés a szükséges javítási és karbantartási munkákra,
 • egyéb olyan feladatokat, amelyeket szakértelmének megfelelően felettese utasítására el tud látni,

Egyéb feladatokat ellátása az igazgató utasítása szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • általános iskola elvégzését igazoló okirat,
 • B kategóriás járművezetői vizsga igazolása.

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, valamint, hogy a pályázó a formális végzettségén mellett még felsorolja az általa megszerzett egyéb ismereteket és készségeket is.

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik, éspedig az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések áttekintése alapján.

A kiválasztott pályázóval a munkaviszony határozott időre jön létre, 12 hónapos időszakra, teljes munkaidőre (40 óra/hét) és két (2) hónapos próbaidővel. A kiválasztott pályázó Lendván a Színház- és Hangversenyterem hivatalos helyiségében, illetve a nyilvános illemhelyeken vagy egyéb olyan helyiségek, ahol a közintézmények végzik tevékenységüket.

A pályázók a pályázatokat a mellékletekkel együtt zárt borítékban «Nyilvános közzétételre – TAKARÍTÓNŐ II ((f/n)» felirattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), illetve a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 4 napon belül. A judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott pályázat határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adás ajánlott levélben időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezését követő nyolc napon belül írásban értesíteni fogjuk a döntésről. A döntésről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közétéve.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk dr. Zágorec-Csuka Juditnál kaphatóak, aki a 040-701-515-ös telefonszámon, illetve judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címen érhető el.

Megjegyzés: a női nyelvtani formában írt jelölt kifejezést semlegesként használják nőkre és férfiakra egyaránt.

Szám: 190/24
Kelt: 2024. 5. 27.

dr. Zágorec Csuka Judit
igazgató


MELLÉKLET:

20240527_Javna_objava_Cistilka_II (2 MB)