Délzala (1898–1899)

Délzala, Družbeni, izobraževalni in gospodarski tednik je izšel leta 1897 kot uradno glasilo krajevne in okrajne oblasti, dolnjelendavskega občinskega sveta in notarskega društva ter Dolnjelendavske hranilnice. Njen urednik je bil Mihály Németh, učitelj v meščanski šoli. Časopis je prinašal razne novice, članke in leposlovne prispevke v rubriki Tárcza. Prvi letnik in del drugega letnika (do junija) nista ohranjena. Zadnja ohranjena številka je iz januarja leta 1899.

Pravno obvestilo: Objavljeno z dovoljenjem knjižnice Országos Széchényi Könyvtár iz Budimpešte. Avtorske pravice so pridržane.