Közérdekű információk katalógusa

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

1. A katalógus alapvető adatai

A szerv megnevezése:
Knjižnica – Kulturni center Lendava
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
Glavna ulica - Fő utca 12.
9220 Lendava - Lendva
tel.: +386 (0)2 575 1353
fax.: +386 (0)2 577 1403

A katalógus első közzétételének időpontja: 2007. 3. 1
Az utolsó módosítás időpontja: 2016. 11. 7
A katalógus a következő honlapon férhető hozzá: www.kl-kl.si
A katalógus egyéb formái: a katalógus nyomtatott változata hozzáférhető a szerv székhelyén

 

2. Általános adatok az intézményről és a közérdekű információkról, amelyek az intézményről rendelkezésére állnak

2.1. Organogram és adatok az intézmény belső szervezeti tagozódásáról

Az intézet és belső szervezeti egysége tevékenységei a következők:
A. A könyvtár közhasznúan, közszolgáltatásként a következő tevékenységeket végzi:

 • felméri a könyvtári gyűjtemény iránti igényeket,
 • fejleszti, szakmailag rendezi és megújítja a könyvtár állományát,
 • biztosítja a könyvtári állomány hozzáférhetőségét, kölcsönzi azt, tanácsot ad és segítséget nyújt annak kiválasztásánál és használatánál,
 • a könyvtár helyismereti anyagába tartozó hozzáférhető elektronikus kiadványok közzététele érdekében honlapokat működtet (digitális könyvek és folyóiratok),
 • bibliográfiai és egyéb információs termékeket és szolgáltatásokat közvetít,
 • részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben és információközvetítésben,
 • felhasználókat toboroz, és képezi azokat,
 • segíti a könyvtárhasználókat az információs műveltség elsajátításában és az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
 • egyéb könyvtárosi, dokumentációs és információs munkát végez,
 • gondozza a kulturális emléknek minősülő könyvtári gyűjteményt,
 • gyűjti, feldolgozza, őrzi és közvetíti a területére vonatkozó helyismereti anyagokat,
 • megszilárdítja és fejleszti a könyvtáros szakma hozzáértését, szervezettségét, összetartását és egységét,
 • részt vesz az egységes könyvtári információs rendszerben,
 • különleges foglalkozásokat szervez a gyermekek, fiatalok és felnőttek olvasáskultúrájának ösztönzésére,
 • a hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket megcélzó különleges foglalkozásokat szervez,
 • a könyvtári tevékenységgel kapcsolatos kulturális programokat szervez,
 • könyvtári vándorrendezvényeket és -kiállításokat szervez,
 • könyv- és egyéb jellegű kiadványokat készít elő és ad ki,
 • a könyvtári adatbázisok működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytat,
 • a nyilvánosságnak szánt könyvészeti, információs, dokumentációs és kommunikációs munkát végez,
 • általa szervezett rendezvényeken és egyéb eseményeken népszerűsíti a könyvtári gyűjteményt és tevékenységet,
 • intézkedéseket foganatosít a könyvtári gyűjtemény megóvására rendkívüli események, közvetlen háborús veszély vagy háború, valamint természeti és egyéb csapások esetén,
 • a könyvtári tevékenység elméletére és gyakorlatára vonatkozó alapkutatásokat folytat,
 • gondoskodik könyvtári hálózatának összehangolt fejlesztéséről,
 • a könyvtári állományra vonatkozó katalógusokat, bibliográfiákat és egyéb szakmai kiadványokat jelentet meg.

B. Az intézet a művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati tevékenységi belső szervezeti egység (MKKKÁ) keretében a következő tevékenységeket végezheti:

 • minőségi munkakörnyezetet hoz létre a fiatal, feltörekvő kulturális alkotók számára,
 • hozzájárul a művészi kifejezésmódok és gyakorlatok fejlesztéséhez és sokszínűségének együttéléséhez,
 • figyelemmel kíséri, ösztönzi, szervezi és megvalósítja a kulturális tevékenységeket,
 • kulturális képzéseket szervez, és biztosítja a kulturális tevékenységekhez szükséges személyzet képzését,
 • promóciós tevékenységet végez a község kulturális kínálatának bemutatása céljából,
 • ösztönzi a kulturális tevékenységet az iskolákban, óvodákban és más intézményekben,
 • szervezi és megvalósítja a gyártást és az utómunkákat,
 • gondoskodik a nemzetközi kulturális együttműködésről,
 • kulturális és egyéb nyilvános rendezvényeket szervez és közvetít,
 • biztosítja a tevékenységi körébe tartozó kulturális közjavak hozzáférhetőségét,
 • ösztönzi a kreatív kulturális működést és biztosítja a fejlődését,
 • gondoskodik a jó gyakorlatok átviteléről a kulturális alkotótevékenységek terén,
 • kulturális folyóiratokat ad ki,
 • kapcsolatot ápol a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel.

 

2.2. Kapcsolattartó és információszolgáltatásra jogosult hivatalos személyek elérhetősége

Belső szervezeti egység

SZÉKHELY
Glavna ulica – Fő utca 12.
9220 Lendava – Lendva
tel.: +386 (0)2 575 1353
Igazgató: dr. Halász Albert (halasz.albert@kkl.si)

Az intézmény organogramja

A KKC Lendava – Lendvai KKK intézet tanácsa

Az alapító képviselői:
Juretič Spomenka
Kutnjak Đanino
Marič Aleksander
Petek Majda

A felhasználók képviselői:
Silvija Hajdinjak Prendl – elnök
Bači Zsuzsanna – elnökhelyettes

A társalapító képviselői:
Gabriela Sobočan
Vida Törnar Judit

Az alkalmazottak képviselője:
Gordan Gerebic

 

2.3. Az intézmény működési területére vonatkozó törvények, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok és uniós jogszabályok

Uniós jogszabályok

 

Állami jogszabályok

 

A helyi önkormányzatok jogszabályai

 

2.4. Jogszabály-javaslatok

/

 

2.5. Stratégiai és programdokumentumok jegyzéke tartalmi egységek szerint
 • A 2017-es évi munkaterv
 • 2016-os évi beszámoló
 • A KKC Lendava – Lendvai KKK tanácsának működési szabályzata
 • A könyvtári állomány kezelése 2017
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2017-es évre
 • A 2016-os évi munkaterv
 • 2015-ös évi beszámoló
 • A könyvtári állomány kezelése
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2016-ös évre
 • A 2015-ös évi munkaterv
 • 2014-es éves beszámoló
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2015-ös évre
 • 2014-es évi munkaterv
 • 2013-as éves beszámoló
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2014-es évre
 • 2012-es éves beszámoló
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2013-es évre
 • Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2011-es évre
 • A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva szervezeti és működési szabályzata
 • A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva számítógépeinek és vezeték nélküli hálózatának használatáról szóló szabályzata
 • A Lindua c. folyóirat kiadásának jogi alapdokumentuma

 

2.6. Közigazgatási, bírósági vagy jogalkotási eljárások fajtáinak jegyzéke

/

 

2.7. Az intézmény által vezetett nyilvános nyilvántartások jegyzéke

/

 

2.8. Egyéb informatizált adatbázisok jegyzéke

 

2.9. A legfontosabb egyéb közérdekű információkat tartalmazó tartalmi egységek, ill. egyes dokumentumok jegyzéke

/

 

3. Az információs egységekhez való hozzáférés módjai
 • A közérdekű információk katalógusa elektronikus változatban szabadon hozzáférhető a KKC Lendava – Lendavai KKK honlapján. Internetes böngésző segítségével megtekinthető.
 • A katalógus nyomtatott változata az ügyfélfogadási időben hozzáférhető a szerv székhelyén.
 • A közérdekű információkhoz való részleges hozzáférést a közérdekű információk továbbításáról és újrafelhasználásáról szóló rendelet (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/05)) 21. cikkelye bistosítja.