Olvasóverseny felnőtteknek 2020 (szlovén nyelven)

Tisztelt olvasóink! 

Vegyenek részt afelnőtteknek készített olvasóversenyenamely az olvasók toborzását és az olvasás népszerűsítését szolgáljaAz olvasóverseny 2020. szeptember 8-tól 2021. január 31-éig tartSegítségül készítettünk önöknek egy könyvlistát külföldi és hazai alkotóktólamelyet megtalálják a könyvtárunkbanvagy letölthetik a honlapunkról. 

Olvassanak el 

  • művet külföldi szerzőtől,
  • művet hazai szerzőtől és
  • egy verseskötetet, 

majd mindegyik elolvasott műről töltsenek ki egy értékelő lapot. 

Az értékelő lapokat adják le 2021. január 31-éigAz olvasóversenyt rendezvénnyel zárjukamelyen jutalomkönyveket osztunk ki a résztvevőknek.