Pályázat: KÖNYVTÁRIGAZGATÓ (f/n)

Az Intézményekről szóló törvény 34. szakasza (az SZK Hiv. L 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC és 127/06 – ZJZP), A könyvtári törvény (az SZK Hiv. L 87/01, 96/02 – ZUJIK és 92/15) 17. szakasza, a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény megalapításáról szóló rendelet (az SZK Hiv. L 31/2016 és a következő) 14. szakasza, valamint a 2019. 1. 30-i A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet IGAZGATÓI munkakör betöltésére.

 

»KÖNYVTÁRIGAZGATÓ« (f/n)
(a munkahely kódja: B017841)
a mandátum idejére (5 év)

 

A megüresedett pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek eleget kell tenniük:

 • társadalomtudományi vagy humanisztikai egyetemi vagy másodfokú bolognai végzettség,
 • öt év munkatapasztalat, ebből legalább három év vezetői beosztásban,
 • sikeresen teljesített általános közigazgatási eljárási vizsga (amennyiben a jelölt nem rendelkezik általános közigazgatási eljárási vizsgával, azt a munkaviszony létrejöttétől három hónapon belül le kell tennie),
 • sikeresen teljesített könyvtárosi szakvizsga (amennyiben a jelölt nem rendelkezik könyvtárosi szakvizsgával, a kinevezését követő egy éven belül sikeres vizsgát kell tennie)
 • munkaszervezési és munkavezetési képesség,
 • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • legalább egy világnyelv aktív ismerete,
 • a könyvtári tevékenység és az intézet egyéb tevékenységeinek ismerete.

Előnyben részesülnek a közintézményi munka területén jártas jelöltek.

A ZJU 6. szakaszának 13. pontja szerint munkatapasztalatnak minősül az a munkahelyen végzett munkaidő, amelyhez azonos iskolai végzettség szükséges, valamint az azonos iskolai végzettségen belül eltöltött gyakornokság, függetlenül attól, hogy a munkaviszonyt ugyanannál vagy más munkáltatónál kötötték, illetve végezték el a gyakornokságot. Munkatapasztalatnak minősül a közalkalmazott által egy alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő munkahelyen szerzett munkatapasztalat is, kivéve az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő szakmai gyakornokságot. Munkatapasztalatnak számít azzal a munkakörrel azonos nehézségi fokú munka során szerzett munkatapasztalat, mint amelyre a személy pályázik. A munkatapasztalatot hiteles dokumentumok igazolják, amelyekből kiderül a munkavégzés ideje és az iskolai végzettség.

 

Munkaköri leírás és feladatok:

 • szervezi a közintézmény munkáját,
 • az alapítótól és társalapítótól kapott vélemény alapján stratégiai tervet fogad el,
 • elfogadja a munkaprogramot,
 • munkaszervezésről szóló aktust fogad el,
 • munkahelyek rendszerezéséről szóló aktust fogad el,
 • a társalapító véleménye és az alapító hozzájárulása alapján elfogadja a személyzeti tervet,
 • tárgyi eszközbeszerzési és beruházási karbantartási tervet fogad el,
 • a közintézmény működésével összefüggő fontosabb kérdéseket szabályozó egyéb aktusokat fogad el,
 • beszámol az alapítónak és a tanácsnak azokról az ügyekről, amelyek a közintézmény működését jelentősen befolyásolhatják,
 • éves beszámolót készítése,
 • megköti az intézményi kollektív szerződést, ha az intézmény rendelkezik ilyennel,
 • és az alapító okiratban meghatározott egyéb feladatokat végez.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. írásbeli nyilatkozatot és előírt iskolai végzettséget igazoló hiteles okirat fénymásolatát, amelyen fel van tüntetve az iskolai végzettség szintje és területe, valamint a képzés befejezésének dátuma (nap, hónap és év) és az intézmény neve, ahol a vegzettséget megszerezték,
 2. írásbeli nyilatkozatot és a munkatapasztalatról szóló hiteles okirat fénymásolatát, amelyből kitűnik, hogy az előírt munkatapasztalat feltétele teljesült (munkavégzés ideje - munkaviszony megkötésének és megszűnésének időpontja, a munkakör és a képzettség/ végzettség szintje, az egyes munkáltatóknál végzett munkahelyeken),
 3. sikeres közigazgatási eljárásból teljesített szakmai vizsgáról szóló írásbeli nyilatkozatot, amelyen fel kell tüntetni azt az intézményt, ahol a vizsgázó vizsgázott és a vizsgáztatás évét (ha a vizsgázó sikeresen teljesítette),
 4. sikeres könyvtáros vizsgáról szóló írásbeli nyilatkozatot, és a vizsgázás éve (ha a vizsgázó sikeresen teljesítette),
 5. írásbeli nyilatkozat és hiteles okirat fénymásolata, amely bizonyítja a munkaszervezési és -irányítási képességet,
 6. írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát arról, hogy a jelölt aktívan beszéli a szlovén és a magyar nyelvet,
 7. a világnyelv aktív ismeretéről szóló írásbeli nyilatkozatot és hiteles dokumentum fénymásolatát,
 8. írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát, amelyből kitűnik a könyvtári tevékenység és az intézet egyéb tevékenységeinek ismerete.

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, valamint a közintézmény üzleti és programfejlesztési programját a megbízatás időtartamára.

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik. A kiválasztási folyamatba bevont jelentkezőket interjúra hívják, ahol 5 szóbeli kérdésre kell válaszolniuk a meghirdetett területről. Minden helyes válaszért maximum két pontot kap a jelölt, a legtöbb pontot ősszegyűjtő jelölt lesz kiválasztva.

A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény megalapításáról szóló rendelet (az SZK Hiv. L 31/2016 és a következő) értelmében az igazgatót az intézmény tanácsa nevezi ki nyilvános pályázat alapján az alapító Lendva Község előzetes hozzájárulása alapján és azon községek véleményezése alapján, amelyek a könyvtári tevékenység elvégzését az intézetnek adták át, a társalapító, valamint a közintézet szakmai munkatársainak véleményezésének alapján.

Az igazgató kinevezéséről szóló határozat alapján az intézet tanácsának megbízásából a tanács elnöke munkaszerződést köt vele. Az igazgatóval a munkaviszony meghatározott időre, a megbízatás idejére és teljes munkaidőre (heti 40 óra) jön létre. A szerződés megkötése előtt az intézet tanácsának elnökének meg kell szereznie az intézet tanácsának véleményét, és a polgármester, mint az alapító törvényes képviselőjének hozzájárulását. Az igazgató megbízatása öt évre szól, ezen időszak lejártát követően a kinevezés megújítható.

A pályázókat a nyilvános pályázat közzétételének napjától 30 napon belül értesíteni fogjuk a döntésről. A döntésről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közétéve.
A kérvényt a mellékletekkel együtt zárt borítékban „Nem felbontandó – A KKC Lendava – Lendvai KKK IGAZGATÓI pályázata” felirattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény helyiségeiben (a könyvtárban, a Szíhnáz- és Hangversenyteremben), a Vestnik és Népújság hetilapokban, valamint valamint a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 8 napon belül. Az ines.varga@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott jelentkezés határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adás ajánlott levélben időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk mag. Edita Horvat-nál kaphatóak, aki a 041 313 317-es telefonszámon érhető el.

 

Szám: 293/22
Kelt: 2022. 07. 25.

Požonec Robert
A KKC Lendava – Lendvai KKK tanácsának elnöke