Publikációs felhívás

Várjuk szlovén és/vagy magyar nyelvű publikációjukat a Lindua 2023. évi számába.

A következő műfajokban várjuk munkáikat:

  • tudományos és ismeretterjesztő cikkek (tanulmányok, esszés, kritikák),
  • szépirodalom (vers, rövid próza, recenzió, műfordítások),
  • érdekességek Lendva Község vonatkozásában,
  • tájékoztató szöveg.

Interjú, valamint a publikációk hosszával kapcsolatosan a felelős szerkesztővel kell egyeztetni elektromos úton, a lindua@kkl.si címen.

 

Technikai utasítások:
Times New Roman betűtípust válasszanak, a betűméret 12 pt, a sorköz: 1,5.
A szöveghez kapcsolódó képeket (fotókat, rajzokat, diagramokat…) külön kell mellékelni digitális formában. A képekhez jegyzéket is kell csatolni a képek pontos felirataival (tartalom, a kép szerzője, készítésének helye és ideje, lelőhelye).
A tudományos, ill. szakmai szövegekben a felhasznált irodalom betűrendben legyen feltüntetve a szakma követelményei szerint. Példa a felsoroláshoz:
a szöveg végén: Galič Š., Szúnyogh S., Tomka M.: Pozdrav iz Dolnje Lendave / Üdvözlet Alsólendváról. Občina Lendava/Lendva Község, Lendva, 1997. 4–5.,
a szövegben: Galič Š., Szúnyogh S., Tomka M.: Pozdrav iz Dolnje Lendave/Üdvözlet Alsólendváról. Občina Lendava/Lendva Község, Lendva, 1997. c. könyv 51. o. nyomán.

 

Publikációikat elektromos úton adhatják le 2023. július 10-ig a lindua@kkl.si címen.

 

Üdvözlettel:
A szerkesztőbizottság