Poziv avtorjem za objavo prispevkov

Vabimo vse zainteresirane k sooblikovanju letošnje revije Lindua! Svoje prispevke lahko oddate v slovenskem in/ali madžarskem jeziku.

Pričakujemo naslednje prispevke:

  • znanstveni in poljudnoznanstveni članki (eseji, študije, kritike),
  • književnost (poezija, kratka proza, recenzije, prevodi),
  • zanimivosti, ki so povezane z Občino Lendava,
  • informativni prispevki.

Za intervjuje oz. o obsegu določenih prispevkov je potreben predhodni dogovor z glavnim urednikom revije po elektronski pošti lindua@kkl.si.

 

Tehnična navodila:
Izberite pisavo Times New Roman, velikost črk naj bo 12 pt, razmak med vrsticami naj bo 1,5.
Slike (fotografije, risbe, diagrami …) morajo biti predložene ločeno od besedila v digitalni obliki. K slikam je treba dodati tudi seznam s točnimi podnapisi (vsebina, avtor, kraj in letnica nastanka, vir).
Na koncu strokovnega oz. znanstvenega prispevka naj bo literatura navedena po abecednem vrstnem redu, in sicer v skladu z znanstvenimi standardi za navajanje literature. Primera navajanja literature:
na koncu prispevkov: Galič, Š., Szunyogh, S., Tomka, M. (1997). Pozdrav iz Dolnje Lendave/Üdvözlet Alsólendváról. Lendava: Občina Lendava. 4–5.,
če se reference navajajo v besedilu: Galič, Szunyogh, Tomka, 1997, str. 51.

 

Prispevke pričakujemo po elektronski pošti lindua@kkl.si do 10. julija 2023.

 

Z lepimi pozdravi,

Uredniški odbor