Predaja knjig – Fundacija Ferenc Kölcsey

Fundacija Ferenc Kölcsey je objavila razpis, namenjen madžarskim knjižnicam, ki lahko s knjižno donacijo podprejo čezmejno sestrsko ustanovo. Mestna knjižnica Lenti se je na razpis prijavila skupaj s Knjižnico – Kulturnim centrom Lendava in pridobila sredstva za nakup knjižnega gradiva v višini 250.000 HUF. Knjige je direktorica mestne knjižnice Lenti direktorici Knjižnice – Kulturnega centra Lendava predala 18. oktobra 2023.