Priporočena knjiga

Apter, Terri

Moč pohvale in graje

Avtorica je priznana psihologinja, ki se pri svojem raziskovalnem delu osredotoča predvsem na družinsko dinamiko in na odnos med delom in družino. V knjigi, ki temelji na desetletjih njenih znanstvenih raziskav, se ukvarja z medsebojnimi odnosi ter s tem, kako sodbe in mnenja vplivajo na naše odnose in kako pohvale, kritike in sramovanje oblikujejo naše samozavedanje. Apterjeva meni, da je pohvala nujna za zdrav razvoj naših možganov ter da naše izkušanje pohvale in graje vpliva na dolžino našega življenja.