Pályázat

A könyvtári törvény (az SZK Hiv. L 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015) 17. szakasza és a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény megalapításáról szóló rendelet (az SZK Hiv. L 31/2016) 14. szakasza értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény Tanácsa

pályázatot hirdet
a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
közintézmény IGAZGATÓI munkahelyének betöltésére.

Igazgatóvá az a jelölt nevezhető ki, aki az általános feltételek mellett az alábbi feltételeknek is eleget tesz:

  • társadalomtudományi vagy humanisztikai egyetemi vagy másodfokú bolognai végzettség,
  • öt év munkatapasztalat, ebből legalább három év vezetői beosztásban,
  • munkaszervezési és munkavezetési képesség,
  • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
  • legalább egy világnyelv aktív ismerete,
  • a könyvtári tevékenység és az intézet egyéb tevékenységeinek ismerete,
  • sikeresen teljesített általános közigazgatási eljárási vizsga.

Amennyiben a jelölt nem rendelkezik általános közigazgatási eljárási vizsgával, azt három hónapon belül le kell tennie.

Az igazgató egyben az intézet szakmai vezetője is, ezért eleget kell tennie a könyvtár szakalkalmazottaira vonatkozó követelményeknek. Amennyiben az igazgató nem rendelkezik könyvtárosi szakvizsgával, a kinevezését követő egy éven belül sikeres vizsgát kell tennie.

Az igazgató megbízatása öt évre szól, ezen időszak lejártát követően a kinevezés megújítható.

A kérvényt a pályázati feltételek teljesítésének igazolásaival, önéletrajzzal és a művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati belső szervezeti egységre vonatkozó működtetési, műsor-, valamint az idegenforgalmi és vendéglátói részt is magában foglaló programtervvel zárt borítékban, „Nem felbontandó – A KKC Lendava – Lendvai KKK igazgatói pályázata” felirattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsa, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését követő 8 napon belül.

A pályázókat a törvény által megszabott határidőn belül értesíteni fogjuk a döntésről.

 

Lendva, 2017. 9. 4.   Közzététel: 2017. 9. 7.

                                                 

A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Közintézmény Tanácsa

PDF