Priporočena knjiga

Komat, Anton

Zemlja, voda, seme

Avtor je v svojem delu zapisal: »Podoba propada sveta, ki je v rokah človeka in odvisna od njegovih odločitev, je nekaj povsem novega. Prej so bile te zadeve predmet odločitev bogov.«

Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, naravovarstvenik, je mož, ki je postal sinonim za naravo.

V svoji novi knjigi predstavlja temelje varne prihodnosti naroda, ki pravi, da so trije: zadostna površina rodovitne prsti, neoporečni viri žive vode in ohranjanje semen tradicionalnih sort kulturnih rastlin.

Glavni vzroki za ogrožanje prsti v Sloveniji so onesnaževanje in zastrupljanje tal, melioracije, regulacije rek, gradbeni posegi v prostor. Humus pa je vir življenja. Vsak bi moral imeti košček vrta.

Življenje na Zemlji je popolnoma odvisno od vode. Onesnaženje voda je splošen družbeni problem. In kaj naredimo mi kot posamezniki za manjše onesnaženje voda?

Semena potujejo skozi prostor in čas. Ko napoči primeren trenutek, vzcveti novo življenje. Semena, ki so jih vzgojili predniki, so rastline prilagojene našemu okolju in bi jih bilo potrebno ustrezno zaščititi. »Če bomo izgubili semena, bomo izgubili prehransko suverenost«, pravi avtor.