Priporočena knjiga

Litterae pictae

Morda komu že naslov dela pove, da je govora o profesorici, medievistki, kodikologinji, umetnostni zgodovinarki in paleografinji ddr. Nataši Golob, kateri je ob sedemletnici posvečen pričujoč zbornik prispevkov.

S svojim znanstveno-raziskovalnim delom na področju rokopisnega gradiva je slovensko zgodovino srednjega veka postavila ob bok priznanim evropskim centrom za proučevanje srednjeveške umetnosti. Kot takšna je imela dostop do redkih in pomembnih rokopisov. Tudi s svojim poljudnoznanstvenim delom je vplivala na razumevanje srednjeveške umetnosti v različnih okoljih: različne objave, radijske in televizijske oddaje, predavanja, razstave, knjige. Kot pedagoginja je vse nove izsledke delila s svojimi študenti. V predmetnik je uvajala nove predmete, sodelovala je pri pripravi novih študijskih programov ter pri snovanju učnih gradiv na osnovnošolski in srednješolski ravni. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja.

Tudi v naši knjižnici najdete nekatere njene knjige: Srednjeveški rokopisi, Srednjeveški kodeksi iz Stične, O srednjeveških igrah in smehu, Umetnostna zgodovina, Manuscripta idr.