Priporočena knjiga

Stamm, Peter

Sedem let

Avtor v romanu prikaže zapletenost človekove psihe in medsebojnih odnosov, skozi zgodbo mladega arhitekta Alexandra, ki je sedem let razpet med dve ženski. Alexander je že od študentskih let v zvezi s Sonjo, ki je omikana, privlačna, hči premožnih staršev, torej idealna partnerica. V njunem partnerstvu je vse podrejeno redu in pragmatičnim rešitvam. Njuna zveza ni plod ljubezni, temveč razumski odločitvi, da zaradi skupnih interesov sodita skupaj. Alexander pa poleg zveze s Sonjo vzdržuje zvezo s Poljakinjo Iwono, ki jo je spoznal v času študija. Iwona je Sonjino popolno nasprotje, je vase zaprta in neprivlačna ženska, poleg katere pa se Alexander počuti ljubljenega in sprejetega, zato zveze z njo ne more prekiniti. Zgodba se začne zapletati, ko Alexander in Sonja nikakor ne moreta dobiti otroka, Iwona pa se popolnoma prepusti toku dogodkov.