BRANJU PRIJAZNA OBČINA

JAVNI NATEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA »BRANJU PRIJAZNA OBČINA«

Objavljamo javni natečaj Branju prijazna občina. S tem projektom želimo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Več o natečaju si lahko preberete na http://zdruzenje-knjiznic.si/javni-natecaj-za-pridobitev-naziva-branju-prijazna-obcina/.

Vabljeni!