BUDIMPEŠTAtrans

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas
Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva vabi
na predstavitev romana prevajalke in pisateljice

Marjance Mihelič z naslovom
BUDIMPEŠTAtrans,

ki bo v četrtek, 11. februarja 2016, ob 18. uri v čitalnici knjižnice.

Marjanca Mihelič se je rodila leta 1959 v Radovljici. Študirala je slovenski jezik in književnost ter filozofijo. Med letoma 1986 in 1992 je delala kot lektorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti. Za zasluge pri predstavljanju madžarske književnosti v Sloveniji v obdobju preteklih petindvajsetih let, posebej zaradi prevodov pomembnih sodobnih del madžarske književnosti v slovenski jezik, in zaradi njenega prispevka k razvoju madžarsko-slovenskih odnosov na področju književnosti jo, je vlada Madžarske nagradila z odlikovanjem viteškega križa.