Obmejna stikanja

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár
és Kulturális Központ vas vabi na predstavitev monografije
z naslovom

Obmejna stikanja
Poglavja iz zgodovine Čikečke vasi, Motvarjevcev, Pordašincev, Prosenjakovcev in Središča,

ki bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 19. uri
v čitalnici knjižnice.

Monografijo bo predstavil urednik dr. Attila Kovács.

 

Attila Kovács se je rodil 11. maja 1973 v Murski Soboti. V obdobju od 1992 do 1997 je študiral na Filozofski fakulteti Univerze Janus Pannonius v Pécsu na Madžarskem, smer zgodovina – politologija. Po končanem študiju se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja in se hkrati vpisal na doktorski študij na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Pécsu. Leta 2002 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo. Med glavna področja njegovega raziskovalnega dela spadajo zgodovina madžarske manjšine v Sloveniji in zgodovina Prekmurja, agrarna reforma in kolonizacija v Srednji Evropi v 20. stoletju, madžarsko begunsko vprašanje leta 1956. Je vodja dveh nacionalnih projektov in sodelavec pri več nacionalnih ter mednarodnih projektih. Attila Kovács je znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja.