POVABILO K ODDAJI PONUDBE: Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava in Sinagoge Lendava

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam podate pisno ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava in Sinagoge Lendava za obdobje 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

1. Predmet naročila:
Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (dvorane, odra, pisarn, garderob, tehnike, avle in sanitarij) se opravljajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

2. Predmet naročila:
Čiščenje poslovnih prostorov Sinagoge Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (pritličje in nadstropje, stopnišče in sanitarije) se opravljajo v Sinagogi Lendava.


Čas izvajanja storitve

Od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024 v dopoldanskem, popoldanskem in po dogovoru vvečernem času.


ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva do 20.1.2023 do 14. ure.
Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja je kontaktna oseba Gordana Škrilec, tel. št. 02 577 60 24, e-mail: gordana.skrilec@kkl.si.


Za podrobnosti in obrazce si prenesite spodnjo datoteko:

Razpis_za_ciscenje_2022_GKD+Sinagoge_Lendava (pdf)