POVABILO K ODDAJI PONUDBE: Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava (rok: 19. 1. 2024 do 14. ure)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam podate pisno ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava za obdobje od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025.

1. Predmet naročila:
Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (dvorane, odra, pisarn, garderob, tehnike, avle in sanitarij) se opravljajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.


Čas izvajanja storitve

Od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025 v dopoldanskem, popoldanskem in po dogovoru v večernem času.


ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva do 19.1.2024 do 14. ure.

Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja je kontaktna oseba Gordana Škrilec, tel. št. 02 577 60 24, e-mail: gordana.skrilec@kkl.si


Za podrobnosti in obrazce si prenesite spodnjo datoteko:

Razpis_za_ciscenje_2023_GKD_Lendava (pdf/skeniran, 441 KB)

Razpis_za_ciscenje_2023_GKD_Lendava_prazna_polja (pdf/skeniran, možnost vpisovanja, 437 KB)