Predstavitev knjige Jánosa Háya KIK VAGYTOK TI?

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitev knjige

Jánosa Háya
KIK VAGYTOK TI?

ki bo v četrtek, 16. maja 2019 ob 19. uri v čitalnici lendavske knjižnice.

Z avtorjem se bo pogovarjala dr. Jutka Rudaš,
predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost
Univerze v Mariboru.

Predstavitev knjige se realizira v sklopu serije predavanj Tudástér.