Spomladanska novost za mlade

Vse mlade bralke in mladi bralci, ki boste do 21. junija 2019

zbrali vsaj 5 različnih izpisov seznama gradiva s svojo člansko izkaznico,

prejmete brezplačno vstopnico za obisk razglednega stolpa Vinarium v Lendavi.