Zbiranje ponudb za prodajo rabljenih osnovnih sredstev: OSEBNO VOZILO FORD FOCUS 1,6 AC KARAVAN

OBVESTILO

Zbiranje ponudb za prodajo rabljenih osnovnih sredstev.

 

Objavljamo vabilo na javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih osnovnih sredstev:

OSEBNO VOZILO FORD FOCUS 1,6 AC KARAVAN, letnik 2004, moč motorja 74 KW, 1596 ccm, prevoženih 127.078 km, gorivo bencin.

Vozilo je odjavljeno iz prometa. Vozilo si je mogoče ogledati na dvorišču Knjižnice Lendava, Glavna ulica 12, 9220 Lendava od ponedeljka do petka v času od 8.00 do 16.00.

Najnižja ponudbena cena je 400,00 EUR.

Prodaja po načelu videno-kupljeno. Pogajanje ni možno.

Vozilo se proda ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Najugodnejši ponudnik mora pred prodajo podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7.odstavku 51.člena ZSPDSLS-1.

Plačilo pred prevzemom na TRR: SI56011006008370347

Ponudnik pošlje ponudbo s končno ceno v pisni obliki na sedež Knjižnica-Kulturni center Lendava Glavna ulica 12, 9220 Lendava (zaprta kuverta z oznako ponudba).
Ponudnik na ponudbi napiše svoje podatke (ime, priimek, tel.).

Rok za oddajo je 17. 3. 2023 do 10.00, odpiranje ponudb bo 17. 3. 2023 ob 10:30.