Katja Pál

Katja Pál se je po končani gimnaziji v Lendavi vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2010 magistrirala. Med leti 2007−2011 je aktivno sodelovala pri organizaciji in vodenju mladinske likovne kolonije LindArt, kasneje pa je svojo naklonjenost  alternativni umetniški sceni izrazila z odprtjem in vodenjem umetniškega ateljeja D’CLINIC.

Medtem, ko je v ospredju likovnega raziskovanja Katje Pál razmerje med ustvarjenim umetniškim delom in njenim opazovalcem oz. obiskovalcem razstave, pa se sredstva in metode, ki jih pri tem uporablja, nepredvidljivo spreminjajo: od humornih, skoraj ilustrativnih risb vse do geometrijske iluzije.

V enem od intervjujev je o svojem načinu dela povedala naslednje: »Pravijo, da se vsak dogodek oblikuje glede na odnos vzrok-posledica. Stvari, za katere se zdi, da niso pomembne, se kasneje izkažejo za pomembne. Tako je mogoče, da sem že takrat »imela v glavi« te stvari, za katere je potreben čas, da dozorijo. Imaš neko zamisel, vendar še ne poznaš poti, ki vodi do njene realizacije. Moje delo v ateljeju je skoraj kot laboratorijske raziskave. Delam skice, risbe, načrte; testiram in iščem najboljši približek tistega kar čutim ali vidim v mislih.« Omeni več vzornikov ter z njimi povezane teme-motive, npr. J. M. Basquiata ter tako imenovane »minimaliste« (F. Stella), ki se v svojih delih vračajo k pojmu čiste lepote. »Privlačita me predvsem kvadrat in kocka, ker sta univerzalna, popolna na nek način in kot taka ne sugerirata nobene asociacije stvarnega sveta. V zadnjem času vse moje slike izhajajo iz kvadratne podlage oz. osnove; so brez kakršne koli navezave na zunanji svet in nimajo želje biti nekaj več ali drugega kot se kaže na prvi pogled. Ne pripovedujejo, temveč nagovarjajo,« pravi o svojem najnovejšem delu Katja, ki je v Lendavi našla dovolj odmaknjeno okolje za poglobljen razvoj svoje umetniške misli.

Vir:

  • Lajos BENCE, 2010: Pál Katja fiatal Lendva-vidéki alkotó műtermében jártunk. Népújság.

Zadnja sprememba: 23. 11. 2015 14:14:04