Sebastijan Časar

Maturiral je na Gimnaziji in umetniški strokovni srednji šoli – smer grafika in grafično oblikovanje. Šolanje je nadaljeval na Visoki šoli Dániela Berzsenyija v Sombotelu, nato se je vpisal na Univerzo v Pécsu, smer vizualna umetnost, kjer je diplomiral leta 2008. Nato se je zaposlil pri Zavodu za kulturo madžarske narodnosti, trenutno pa je zaposlen v Knjižnici Lendava.

Umetnostni kritik Imre Péntek avtorja, ki je preizkusil veliko stilskih smeri, uvršča v skupino tipično »duševnih slikarjev«: »Med njegovimi deli lahko izmenično najdemo barvni material, ki nastane zaradi izmenjevanja olj in pastelov. Na njegovih slikah prevladujejo izjemno čista in svetla urejevalna načela, ampak to puritansko, prozorno ureditev »postavi pod narekovaje« ozadje polno slutenj in negotovosti … Tankočutna opazovanja, odlomki, aluzije, posebne oblike, pripomočki za klovne, romatični površniki, »portreti« – vse to je upor proti vizualni degeneraciji moderne oblike življenja. To je duševno slikarstvo, z zasenčenim upom resničnosti.« O njegovih novejših, poromantičnih, impresionistično naravnanih pejsažih (Tücskök sorozat/[Serija črički]) slovenska umetnostna zgodovina (Franc Obal) piše: »Omembe vredno je »scenično« izpostavljeno slikovno ospredje in dramsko vzdušje, ustvarjanje napetosti med temnim, na molk obsojenim ozadjem ter drzna situacijska uglasitev. Ti barvni učinki in tehnike nas kasnejšim romantičnim občutjem spomnijo na »plein air«, izhajajoč iz madžarskega slikanja pejsažev.

Vir:

  • Imre Péntek, rokopis besedila za otvoritev razstave Sebastijana Časarja v Centru Banffy leta 2008.
  • Franc Obal, 2009 (besedilo v katalogu). V: Likovna kolonija Vino Art 6 Dobrovnik. Dobrovnik: Društvo za kvaliteto življenja in kulturo pitja Vino art.

Zadnja sprememba: 21. 12. 2015 10:20:20