László Göncz

Rodil se je v Murski Soboti, učiteljišče je končal v Szombotelu, fakulteto pa v Pécsu. Diplomirani učitelj zgodovine in kulturni animator je svojo poklicno pot začel v samoupravni skupnosti, nato se je zaposlil pri Zavodu za kulturo madžarske narodnosti, katerega direktor je bil dve desetletji.

László Göncz, ki je bil v 90. letih navzoč s pesmimi, kasneje pa vse bolj tudi na področju madžarske manjšine in zgodovine, je leta 2003 objavil svoj roman z naslovom Olvadó jégcsapok. O knjigi nastale recenzije (Imre Péntek) so Gönczovo delo označile z zvrstno oznako tradicionalne tehnike romana in zgodovinskega romana. Drugi v njej vidijo »roman madžarske manjšine«, madžarski »roman o usodi«, roman »pretrpljene preteklosti«. Če se vrnemo k zgodovinski paradigmi, je to roman malega človeka polnega vzponov in padcev, a vseeno roman človeškega vztrajanja v času, ko usoda Lászlójev Kissev v Karpatskem bazenu ni bila enostavna, ne glede na to, kje so živeli.

Kot piše Imre Péntek o človeški drži protagonista romana:  »Vseeno se občutno povzdigne ta, tudi po imenu mali človek (kis – mali op. prev.), ki s svojo čistostjo in človečnostjo obtožuje tiste, ki v tem ponižujočem položaju naredijo vse za to, da bi se počutil krivega, ker sprejema in ne zanika svojih korenin. Ta roman je obtožba in zagovor, govori o petdesetih spremenljivih letih, (o tem) da je pomiritev s sosednjimi narodi možna le, če vzajemno priznamo grehe, ki smo jih zagrešili drug proti drugemu.« Čeprav opisna tehnika, direktno prikazovanje situacije ter didaktični dialogi nadomeščajo stilno pojavnost, vse to kompenzira epični tok romana.

Njegov drugi, leta 2011 izdan roman z naslovom Kálvária določajo absurdnost »pretvarjanja«, da se »zgodovinski viharji niso zgodili«, vpliv le-tega na človeške usode in prikazovanje usode političnemu položaju podrejenega malega človeka. Roman je nastal na podlagi gradiva zgodovinskega dela z naslovom Felszabadulás vagy megszállás? (2006) in na podlagi isto leto objavljenega, v spremembo oblasti in v obdobje od leta 1941–1945 usmerjenega besedila poglobljenega intervjuja z naslovom Egy peremvidék hírmondói: Mura menti életképek a 20. század első feléből. Oziroma kot piše recenzent Kálvárie o pisateljski dejavnosti v vsakdanjem življenju, ki služi kot ozadje  romana: »László Göncz je v minulih letih s tremi zgodovinskimi deli dokazal, da je izvrsten poznavalec zgodovine svojega naroda. S svojimi deli A muravidéki magyarság 1918–1941, Egy peremvidék hírmondói: Mura menti életképek a 20. század első feléből in Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941–1945 se je predstavil kot pristen glasnik svoje skupnosti. Tako je bilo pričakovano, da se bo boleča žalost »osvoboditve« izrazila pod njegovim peresom. In pravzaprav se tragedija skupno petdeset tisočih prebivalcev območja Dolnje Lendave zgoščuje v usodi treh protagonistov romana Kálvária Lászlója Göncza. Péter Varga, prekmurski madžarski fant, ki upa na lepše, Berta Klein, judinja, ki jo preganja usoda in Dávid Gábor, slovenski duhovnik, ki ga skrbi tudi za usodo madžarstva, so ljudje ljubezni, ki jih na preizkušnjo postavi človeška zloba – vojna. László Göncz z besedami svojega protagonista Dávida Gáborja izrazi svoje prepričanje: »V človeškem življenju ima smisel samo ljubezen, samo ljubezen lahko da ljudem pravico do spodbujanja skupnosti in njeno vodenje, do zaznavanja lepih doživetij, usmiljenja, odpuščanja in kesanja. Največja sreča doleti človeka takrat, če od Boga dobi veliko srce!««. László Göncz je po mileniju s svojo kratko prozo in romani v veliki meri prispeval k izoblikovanju tretjega pola do takrat dvopolne, na liriko in eseje ter študije omejene prekmurske madžarske književnosti, k izoblikovanju zvrsti romana, osrednje zvrsti epike, k nastanku prekmurske različice romana zgodovinske usode.

Vir:

  • Ferenc MÁK, 2006: Visszapillantás pokoli időkre. Muratáj 2006/1−2. 158–165.
  • Ferenc MÁK, 2011: Göncz László új regénye. Muratáj 2011/1−2. 123−126.
  • Imre PÉNTEK, 2003: A muravidéki »boldog ember«. Pannon Tükör 2003/4. 57–59.

Zadnja sprememba: 19. 11. 2015 15:27:38